Jogi nyilatkozat

Cégnév: Fitt 98 Kft

Székhely: 1066 Budapest Teréz krt 8

Cégjegyzékszám:CG 01-09-956504

Adószám:14070525-2-42

Bankszámlaszám: 
Kedvezményezett: DXN Europe Kft.
OTP Bank 11743033-29901467

A szolgáltató:

A Fitt 98 Kft biztosítja a. www.papirkarton.hu  webáruház 24 órás elérhetőségét.

Nem vállal felelősséget rajta kívülálló és előre nem látható események miatt, amik a nap bármely szakában, bármilyen hosszú időtartamra vonatkozóan korlátozzák a webáruház elérhetőségét.

Logók, védjegyek:

Minden másolási és egyéb, a www.papirkarton.hu  webáruház által nyújtott szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó jog, a Fitt 98 Kft tulajdonában van.
Fitt 98 Kft írásos engedélye nélkül a webáruház tartalma sem részletében, sem egészében nem használható fel.

A weboldalon található minden védett név, logó, vagy a termékekkel kapcsolatos egyedi jel a Fitt 98 Kft és partnerei tulajdonát képezik.

Ezek semmiféle formában nem használhatóak fel Fitt 98 Kft illetve üzleti partnerei írásos engedélye nélkül. 

Felelősség:

Fitt 98 Kft és munkatársai arra törekszenek, hogy a www.papirkarton.hu  webáruházban található minden információk a valóságnak megfeleljen. Fitt 98 Kft nem vállal felelősséget és garanciát az információk pontosságára vonatkozóan, és nem vállal felelősséget bármely téves vagy hiányzó információért.

Fitt 98 Kft nem felelős a szerződéses időszak közben felmerülő esetleges kárért (beleértve, a  profitot érintően bekövetkezett károkat is), szerződésen kívüli esetleges károkozásért vagy egyéb, a www.papirkarton.hu  webáruház használatának szabályszerűtlenségéből, valamint képességek hiánya, használatból adódó hibáért, hibás döntésért és annak következményeiért..

Jogorvoslat:

A www.papirkarton.hu oldal látogatásával Ön egyetért azzal, hogy minden ezen webáruházhoz kapcsolódó elérésből, felhasználásból adódó esetleges ügyekkel kapcsolatban a Magyar Bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.